Loteria Produkty
PM-PL-SENO-24-00005
Do wygrania:
JBL 100000
ZASADY I REGULAMIN
Zakupy
Kup dwa dowolne
produkty Aquafresh
Paragon
Zachowaj paragon
Strona
Zarejestruj zakup
i sprawdź czy wygrałeś
Czas trwania loterii: 01.04-30.04.2024 r.
WEŹ UDZIAŁ

GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Organizator akcji promocyjnej wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych jej uczestników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są niezbędne organizatorowi akcji jedynie w celu jej przeprowadzenia, szczegóły w REGULAMINIE
KONTAKT
Organizator promocji:
Smolar agencja promocyjno-reklamowa
Telefon
+42 636 90 97
+42 636 90 93
Adres
ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź